Rzeszów - ul. Żeromskiego 3/1

Regulamin

Regulamin Gabinetu Bio-derma Kosmetologia Pielęgnacyjna i Estetyczna

Szanowni Klienci!

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Wasze i naszych pracowników, a także w celu stałego podwyższania jakości świadczonych usług prosimy o zapoznanie się z regulaminem świadczenia usług kosmetycznych w naszym salonie przed przystąpieniem do korzystania z nich .

Gabinet Bio-derma Kosmetologia Pielęgnacyjna i Estetyczna powiązany ze stroną internetową www.bio-derma.pl właścicielem firmy jest Oksana Sydorenko NIP: 8181695919, REGON:180538783 e-mail: info@bio-derma.pl , Facebook: https://www.facebook.com/biodermarzeszow

Klienci Gabinetu Bio-derma Kosmetologia Pielęgnacyjna i Estetyczna  są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług przed rozpoczęciem zabiegu oraz do przestrzegania jego postanowień.

Skorzystanie z oferty Gabinetu Bio-derma Kosmetologia Pielęgnacyjna i Estetyczna oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania.

§ 1. Godziny otwarcia

 1. Gabinet Bio-derma Kosmetologia Pielęgnacyjna i Estetyczna świadczy usługi przy ul. Grunwaldzkiej 16c w Rzeszowie, od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-19:00 oraz w soboty na specjalne życzenie klienta. W dni świąteczne ustawowo wolne od pracy oraz niedziele Salon jest nieczynny.
 2. Zmiany w godzinach otwarcia salonu mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od nas: absencji pracownika lub losowych (typu: brak prądu, wody, gazu ).

§ 2. Umawianie na wizyty

 1. Prosimy o szczegółowe planowanie swojej wizyty tj. zabiegu głównego i towarzyszących mu drobnych usług takich jak: depilacja wąsika, regulacja brwi, depilacja pach, henna, ściągnięcie hybrydy i inne. Spełnimy chętnie wszystkie życzenia pod warunkiem, że będziemy mieć wystarczającą ilość czasu, aby następny klient nie musiał czekać. Na wizycie wykonujemy tylko zaplanowane usługi i obsługujemy tylko zapisane osoby.
 2. Wszystkie zapisy w Gabinecie Bio-derma Kosmetologia Pielęgnacyjna i Estetyczna potwierdzane są trzykrotnie:
 3. pierwsze potwierdzenie: w dniu zapisu poprzez otrzymanie biletu zabiegowego z rozpisanym szczegółowo planem wizyty lub jeśli ma to miejsce telefonicznie, podsumowując wizytę wymienia po kolei wszystkie usługi, które mają być wykonane, oraz potwierdza datę i godzinę wizyty
 4. drugie potwierdzenie: otrzymają Państwo SMS na tydzień przed planowaną wizytą. Jeśli już wtedy wiedzą Państwo, że nie przyjdą – prosimy niezwłocznie odwołać wizytę telefonicznie lub poprzez SMS zwrotny z informacją, o niemożliwości pojawienia się na wizycie, bardzo to szanujemy i doceniamy.
 5. trzecie potwierdzenie: otrzymają Państwo od nas SMS dzień przed zabiegiem, na którego należy odpowiedzieć i potwierdzić swoją wizytę. Jeśli nie otrzymamy potwierdzenia traktujemy ją jako wizytę która się odbędzie.
 6. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z oferty gabinetu wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, którzy biorą za nie pełną odpowiedzialność, podpisując stosowne oświadczenie.
 7. Gabinet kosmetyczny nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki w gabinecie.  Za uszkodzenia bądź zniszczenia dokonane przez dzieci lub młodzież odpowiedzialność ponoszą rodzice, bądź ich prawni opiekunowie.
 8. Klient ponosi odpowiedzialność finansową za świadome uszkodzenie bądź zniszczenie wyposażenia gabinetu kosmetycznego.
 9. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione bez nadzoru.

 

§ 3. Punktualne rozpoczynanie zabiegów

W Gabinecie Bio-derma Kosmetologia Pielęgnacyjna i Estetyczna obowiązuje plan pracy oparty o grafik. Prosimy o przybycie 5-10 minut wcześniej, aby móc przygotować się do zaplanowanego zabiegu: wypełnić kartę, skorzystać z szatni i toalety. Klienci umawiani są na konkretne godziny, prosimy o punktualność.

 1. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest spóźnienie klienta na zabieg bez konsekwencji jego skrócenia, to maksymalnie 15 minut. Spóźnienie powyżej 15 minut skutkuje skróceniem zabiegu o czas spóźnienia, a jego koszt to 100 % ceny. Spóźnianie klienta nie może przesuwać czasu następnego zabiegu. O spóźnieniu prosimy informować telefonicznie niezwłocznie przed planowaną godziną rozpoczęcia zabiegu.
 2. W przypadku znacznego spóźnienia (powyżej 30 minut) klient musi liczyć się z odmową wykonania zabiegu w danym dniu i ustaleniem nowego terminu.
 3. W wyjątkowych sytuacjach obsługa w Gabinetu Bio-derma Kosmetologia Pielęgnacyjna i Estetyczna dopuszcza okres oczekiwania klienta w poczekalni do 15 minut. 

§ 4. Odwoływanie wizyt i nieprzychodzenie na umówiony termin

 1. W razie rezygnacji z wizyty należy powiadomić obsługę Gabinetu Bio-derma Kosmetologia Pielęgnacyjna i Estetyczna nie później niż 48 h przed planowaną wizytą. Na liście rezerwowej oczekują osoby, które z chęcią przyjdą na zwolniony termin, pod warunkiem, że ich również odpowiednio wcześniej powiadomimy.
 2. Osoby, które nie szanują naszej pracy i naszego czasu, tracą przywileje zapisów priorytetowych lub zapisów w nadgodzinach kosmetologów. Trzykrotne niezastosowanie się do powyższych zasad skutkuje skreśleniem z listy klientów i odmówieniem wykonania usług.

§ 5. Zasady wykonywania zabiegów kosmetycznych:

 1. W trakcie wykonywania zabiegu kosmetycznego Klient ma zapewnioną wyłączność uwagi kosmetyczki wykonującej zabieg.
 2. Usługi są przeprowadzane z użyciem materiałów jednorazowego użytku jak waciki, ręczniki papierowe w przypadku usług manicure, pedicure, patyczki i chusteczki higieniczne, rękawiczki, wata, podkładki, folie zabiegowe, klapki, bielizna jednorazowa, flizelina zabiegowa, igły, skalpele oraz sterylnych narzędzi kosmetycznych.
 3. Przed przystąpieniem do świadczenia usługi kosmetycznej pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia czy ze względu na stan zdrowia, przebyte choroby czy tryb życia lub inne czynniki nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych.
 4. Klienci przed rozpoczęciem zabiegu mają obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu kosmetycznego klienci są w szczególności zobowiązani do poinformowania o:chorobach układu krwionośnego, limfatycznego, neurologicznego, psychicznego, skóry, kostnego, w szczególności: o rozruszniku serca, kardiowertera, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce, zarażeniu wirusem HIV i innymi wirusami, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach, amalgamatach, metalowych implantach w ciele, przebytych udarach itd). Zatajanie chorób, schorzeń, lub odmiennych stanów skutkuje wzięciem przez Klienta na siebie odpowiedzialności za zdrowie. W przypadku zatajenia wspomnianych informacji pracownicy Salonu są zwolnieni z odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje. Klienci zobowiązani są także do poinformowania pracownika Gabinetu o ewentualnym pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.
 5. W razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu pracownik ma prawo odmówić jego wykonania.

W przypadku zabiegów z naruszeniem ciągłości tkanki, zabiegów z użyciem aparatów mających wpływ na tkanki głębokie klient zobowiązany jest do zapoznania się z przeciwwskazaniami oraz wydania pisemnej zgody na wykonanie zabiegu. Jeśli w trakcie wykonywania serii zabiegów, w późniejszym czasie niż dzień podpisania zgody, pojawią się przeciwwskazania do wyżej wspomnianych zabiegów, Klient zobowiązany jest do poinformowania o tym pracownika wykonującego zabieg celem wykluczenia powikłań pozabiegowych. W razie zatajenia informacji o przeciwwskazaniach do zabiegu, gabinet nie ponosi odpowiedzialności za powikłania.

W salonie używa się preparatów do dezynfekcji pozytywnie zaopiniowanych przez Narodowy Instytut Zdrowia-Państwowy Zakład Higieny. Narzędzia kosmetyczne wielokrotnego użytku po zabiegu poddawane są dezynfekcji i sterylizacji. Blaty i fotele dezynfekowane są środkami do dezynfekcji powierzchni o szerokim spektrum działania. Do dezynfekcji dłoni stosowane są preparaty do dezynfekcji skóry

Pracownicy gabinetu są zobowiązani do przeprowadzania zabiegu zgodnie z obowiązującymi procedurami, przy użyciu odpowiednich do zabiegu materiałów które zachowują świeżość na podstawie dat przydatności do użycia podawanych przez producentów, w odpowiednim do zabiegu czasie a także po uprzednich szkoleniach praktycznych i przygotowaniu merytoryczny.

§ 6. Karnety na zabiegi (1-6 zabiegów)

 1. W razie rezygnacji z wizyty (karnet) należy powiadomić obsługę Gabinetu Bio-derma Kosmetologia Pielęgnacyjna i Estetyczna nie później niż 48h przed planowaną wizytą.
 2. W razie braku odwołania z wyprzedzeniem, wizyta (z karnetu) jest automatycznie ściągnięta przez system komputerowy jako wizyta, która się odbyła i przepada.

§ 7. Strefa ciszy

 1. Gabinetu Bio-derma Kosmetologia Pielęgnacyjna i Estetyczna podzielony jest na dwie strefy:
 2. głośną- recepcja, w tej strefie można wykonywać krótkie rozmowy telefoniczne , dokonywać zapisów i uzyskiwać pomoc we wszystkich sprawach,
 3. cichą-zabiegową, w strefie cichej obowiązuje zakaz korzystania z urządzeń mogących zakłócić ciszę i relaks innych klientów oraz pracujących w skupieniu kosmetologów. Dzwoniące telefony przeszkadzają w pracy, skracają czas Państwa zabiegu, zaburzają jego przebieg i psują atmosferę relaksu. Prosimy uszanować prośbę i wyciszyć telefon przed zabiegiem!

§ 8. Wizyty w towarzystwie

 1. Na terenie Gabinetu Bio-derma Kosmetologia Pielęgnacyjna i Estetyczna obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania zwierząt.
 2. Na terenie gabinetu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 3. Prosimy nie przychodzić na wizytę z małym dzieckiem, które może zakłócić ciszę i relaks innych klientów oraz pracujących w skupieniu kosmetologów. W Gabinecie znajdują się urządzenia i substancje niebezpieczne dla dzieci. Nie ponosimy odpowiedzialności za pozostawienie dzieci bez opieki w gabinecie.
 4. Za uszkodzenia bądź zniszczenia dokonane przez dzieci lub młodzież odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź ich prawni opiekunowie.
 5. Klientka bądź klient ponosi odpowiedzialność finansową za świadome uszkodzenie bądź zniszczenie wyposażenia w Gabinecie Bio-derma Kosmetologia Pielęgnacyjna i Estetyczna.
 6. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w miejscach bez nadzoru.

§ 9. Formularze, kartoteki i poufność informacji

 1. Gabinet Bio-derma Kosmetologia Pielęgnacyjna i Estetyczna działa zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Państwa dane nigdy nie zostaną udostępnione osobom trzecim.
 2. Podczas pierwszej wizyty należy wypełnić formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych i kartę konsultacyjną oraz zgodę na wykonanie zabiegu.
 3. Danych używamy wyłącznie do kontaktu z Państwem i gwarantujemy ich nienadużywanie, zarówno w przypadku SMS, jak i mailingu.
 4. Wszystkie Państwa zabiegi są ewidencjonowane, opisane w kartotece zabiegowej i strzeżone tajemnicą zawodową. Osoby pracujące w Gabinecie posiadają odpowiednią kulturę osobistą i zapewniają całkowitą dyskrecję.
 5. Formami kontaktu z Salonem są:
 6. numer telefoniczny dostępny na naszej stronie internetowej, wizytówkach i ulotkach: 692569739
 7. adres e-mail: info@bio-derma.pl
 8. fanpage na Facebooku:  https://www.facebook.com/biodermarzeszow
 9. W sprawach związanych z wizytami i zabiegami prosimy kontaktować się oficjalnymi kanałami. Personel Gabinetu Bio-derma Kosmetologia Pielęgnacyjna i Estetyczna nie może udostępniać prywatnych kontaktów.

 

§ 10. Bony, vouchery, zaproszenia

 1. Bony, vouchery i zaproszenia dostępne w Gabinecie Bio-derma Kosmetologia Pielęgnacyjna i Estetyczna  są wydawane na określony czas i dla konkretnej osoby i niewykorzystane zostają automatycznie anulowane wraz z końcem ważności
 2. Nie ma możliwości wykorzystania bądź przywrócenia bonu, vouchera lub zaproszenia, kiedy straci on swoją ważność.
 3. Bony, vouchery i zaproszenia nie mogą być wymienione na gotówkę.
 4. Bony, vouchery i zaproszenia mogą być wykorzystanie wyłącznie przez osobę na którą zostały wypisane lub w wyjątkowych sytuacjach mogą być przepisane na inną osobę.
 5. Bony, vouchery, zaproszenia nie podlegają zwrotowi, prosimy więc o przemyślane zakupy.
 6. Zgodnie z życzeniem osoba obdarowana może dopłacić do kuponu, jeżeli wartość usług z których chce skorzystać opiewa na kwotę wyższą niż wartość kuponu.
 7. Bony, vouchery, zaproszenia można wymienić na inne wybrane usługi z naszego cennika do kwoty odpowiadającej kwocie zakupu bonu, vouchera, zaproszenia.
 8. Integralną częścią bonów upominkowych jest niniejszy regulamin, podczas składania zamówienia kupujący oświadcza, że zapoznał się z jego treścią i akceptuje go w całości .

§ 11. Reklamacje

 1. W przypadku niezadowolenia z naszych usług bardzo prosimy o poinformowanie właściciela Gabinet Bio-derma Kosmetologia Pielęgnacyjna i Estetyczna , abyśmy mogli naprawić sytuację.
 2. Bierzemy pełną odpowiedzialność za nasze działania i oferujemy jakość usługi na najwyższym poziomie.
 3. Klienci powinni zgłaszać reklamację niezwłocznie po wystąpieniu niepożądanych objawów, nie później niż do 3 dni od wykonania zabiegu i z dowodem zdjęcia uszkodzenia twarzy lub ciała. 
 4. Klienci wykonujący manicure/pedicure mogą zgłaszać reklamację do 5 dni, po tym terminie nie zostanie ona uwzględniona.
 5. Wszelkie reklamacje należy składać w recepcji salonu osobiście. Dopuszcza się złożenie reklamacji listem poleconym lub e-mailem. Podstawą do złożenia reklamacji jest dostarczenie dowodu zakupu w postaci oryginału paragonu fiskalnego.
 6. Każda reklamacja pisemna jest rozstrzygana w terminie do 14 dni.
 7. W sprawach nie uregulowanych w regulaminie rozstrzygają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§ 12. Lista rezerwowa

 1. Oferujemy możliwość wpisania się na listę rezerwową.
 2. W przypadku zwolnienia terminu na dany zabieg, zawsze kontaktujemy się z pierwszą osobą na liście.
 3. Z uwagi na powyższe, prosimy, aby Państwo niezwłocznie powiadamiali obsługę Salonu Perła Młodości o niemożliwości pojawienia się na wizycie. Pozwoli to na korzystanie z naszych usług osobom oczekującym na liście rezerwowej.

§ 13. Zamawianie i odbiór kosmetyków

 1. Zamówione kosmetyki czekają na Państwa 10 dni lub do zgłoszonego przez Państwa dnia odbioru, przy zamówieniu kosmetyków pobieramy zaliczkę 30% wartości ceny.
 2. Produkty, które nie zostaną przez Państwa odebrane trafiają na półkę i mogą być zakupione przez inne osoby, a wpłacona zaliczka przepada.
 3. Produkty dostępne na półce nie mogą być rezerwowane na dłużej niż 1 dzień.
 4. Nie przyjmujemy zwrotów kosmetyków.

§ 14. Standard obsługi

 1. Wszystkie procedury, zapisy oraz obsługa przed, w trakcie i po zabiegu prowadzone są z najwyższą starannością o komfort i bezpieczeństwo klienta.
 2. W Gabinecie Bio-derma Kosmetologia Pielęgnacyjna i Estetyczna zapewniamy:
 3. bezpieczny atestowany i serwisowany sprzęt i urządzenia,
 4. zdezynfekowane powierzchnie i sterylne narzędzia zabiegowe,
 5. profesjonalny dobór pielęgnacji domowej dla intensyfikacji efektów zabiegów,
 6. ściśle wyselekcjonowany i wykształcony personel,
 7. atmosferę bezpieczeństwa i opieki,
 8. pełną dyskrecję i wysoką kulturę osobistą pracowników,
 9. formę płatności: gotówka, przelew z potwierdzeniem na maila: info@bio-derma.pl
 10. pełną odpowiedzialność za nasze działania zabiegowe,
 11. szacunek i spełnianie Państwa niestandardowych życzeń – oczywiście w miarę możliwości.

§ 15. Zmiany w Regulaminie

 1. O wszelkich zmianach w niniejszym Regulaminie będziemy Państwa informować na bieżąco na naszej stronie internetowej www.bio-derma.pl, Gabinet Bio-derma Kosmetologia Pielęgnacyjna i Estetyczna zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
 2. Każdy(a) klient/ka ma prawo do wglądu do regulaminu, cennika usług i certyfikatów uzyskanych przez pracowników gabinetu.
 3. W Salonie mają zastosowanie wytyczne Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej.
 4. Wszystkie osoby przebywające Gabinet Bio-derma Kosmetologia Pielęgnacyjna i Estetyczna  zobowiązane są przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii pracowników
 5. Niezastosowanie się klientki/a do wymagań regulaminu skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności Gabinetu Bio-derma Kosmetologia Pielęgnacyjna i Estetyczna za przeprowadzony zabieg.
 6. W razie wątpliwości co do zdrowia klienta pracownik może odmówić wykonania zabiegu.
 7. Salon nie bierze odpowiedzialności za powikłania po zabiegu lub brak pożądanych efektów zabiegu w przypadku nie stosowania się klienta do zaleceń pozabiegowych oraz nieodpowiedniej pielęgnacji domowej.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.01.2021r. i obowiązuje do odwołania.

 

images description

Rezerwacja

Chcesz zarezerwować termin lub masz pytanie?

Zadzwoń: +48 692 569 739 lub wypełnij formularz online: